პროდუქტის დაბრუნება შესაძლებელი იქნება პროდუქტის მიღების დღიდან 14 დღემდე ან გარიგების დეტალების შეჯამების დოკუმენტიდან, რომელიც მოგვიანებით არის და მიიღებს სრულ ანაზღაურებას, თუ პროდუქტი დაუბრუნდა თავდაპირველ შეფუთვაში და არ იყო ხელშესახები გაუარესება პროდუქტში და არ გაკეთებულა პროდუქტი.

თანხის დაბრუნება მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტი 50 ლარზე მეტი ღირს. დაბრუნებული პროდუქტის ანაზღაურება არ იქნება სრულყოფილი და მომხმარებელს ეკისრება გაუქმების საფასური პროდუქტის ღირებულების 5% ან მინიმუმ 210 ლარი – რაც უფრო დაბალია კანონის შესაბამისად.

საკრედიტო ბარათის ოპერაციები – კანონის შესაბამისად გაუქმების საკომისიოზე დამატებით 2.5%- ის საკლირინგო მოსაკრებლის გაუქმების დამატებითი საკომისიო შეიძლება იყოს.

თუ საჭიროა, რომ კომპანიამ შეაგროვოს პროდუქტი, მომხმარებელს ჩამოეჭრება დამატებითი გადაზიდვის საფასური გაუქმების საფასურისთვის 300 ლარის ოდენობით, დღგ-ს ჩათვლით, პროდუქციის შეგროვების ადგილმდებარეობის მიხედვით. ამ შემთხვევაში, თანხის დაბრუნება მოხდება პროდუქტის მთლიანობისა და მისი შეფუთვის შემოწმების შემდეგ და არა უგვიანეს 5 სამუშაო დღისა.

არ არის გამორიცხული, რომ ნებისმიერი სახის პროდუქცია დაუბრუნდეს ან/და იწარმოოს ან/და შეიძინოს განსაკუთრებით მომხმარებლისთვის ან მისი ზომების მიხედვით ან/და სპეციალური მოთხოვნების შესაბამისად

 

როგორ დავბრუნდეთ

განხილვის დაბრუნება ნაკლები გაუქმების საკომისიო განხორციელდება გარიგების გაუქმების თარიღთან ახლოს, პროდუქტის დაბრუნების გათვალისწინებით, როგორც ზემოთ აღინიშნა და არაუგვიანეს შვიდი სამუშაო დღისა. თუ გადახდა ხორციელდება ნაღდი ანგარიშსწორებით ან ჩეკით, თანხის დაბრუნება, გაუქმების ნაკლები საკომისიო, განხორციელდება ნაღდი ანგარიშსწორებით ან ნაღდი ჩეკით ან საბანკო გადარიცხვით გარიგების გაუქმების დროს.

თუ გადახდა განხორციელდა საკრედიტო ბარათით, გადასახადი გაუქმდება კომპანიის მიერ მომხმარებლის საკრედიტო ბარათის კომპანიის შეტყობინებით გარიგების გაუქმების შესახებ ნაკლები გაუქმების საფასურის შესახებ.

 

 

პროდუქტის გაცვლის პოლიტიკა

პროდუქტის ჩანაცვლება შესაძლებელი იქნება პროდუქტის მიღების დღიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში ან გარიგების დეტალების შეჯამების დოკუმენტიდან, თუ პროდუქტში არ ყოფილა ხელშესახები გაუარესება და პროდუქტის გამოყენება არ გაკეთებულა.

შეუძლებელი იქნება ნებისმიერი სახის პროდუქტის დაბრუნება ან გაცვლა, რომელიც გამოყენებული იყო ან/და დაუკავშირდა მომხმარებლის ორგანოს ან/და არა თავდაპირველ შეფუთვაში ან/და წარმოებული ან/და იმპორტირებული, განსაკუთრებით მომხმარებლისთვის ან მისი ზომების მიხედვით ან სპეციალური მოთხოვნებით ან/და დაკარგული (მალფუჭებადი) პროდუქტებით.

 

  1. პროდუქციის მიწოდების გაუქმება
  2. თუ ORCA MEDICAL– სთვის ნათელი გახდება, რომ მას არ შეუძლია პროდუქციის მიწოდება მყიდველისთვის მის საცხოვრებელ ადგილზე, იმ გარემოებების გამო, რომლებიც არ შეიძლებოდა განჭვრიტა, ORCA MEDICAL უფლებამოსილია გააუქმოს შესყიდვის გარიგება ნებისმიერ დროს, სანამ პროდუქტი არ მიეწოდება მყიდველს.
  3. თუ გარიგება გაუქმდა, როგორც ზემოთ აღინიშნა, ORCA MEDICAL დააბრუნებს მყიდველს მის მიერ გადახდილი სრული განხილვა (გადახდის შემთხვევაში) და/ან გააუქმებს საკრედიტო ბარათის გადასახადს და მყიდველს არ ექნება უფლება რაიმე კომპენსაცია გააუქმოს ტრანზაქციის გაუქმებისთვის.
  4. ინფორმაცია საიტზე
  5. ვებგვერდი შეიცავს ინფორმაციას, რომელიც გამოქვეყნებულია ORCA MEDICAL და/ან მომწოდებლების და/ან მასთან მომუშავე სუბიექტების მიერ, როგორიცაა სტატიები, სტატიები, პუბლიკაციები.
  6. მედიცინის, მედიკამენტების და სამედიცინო და მედიკამენტური მკურნალობის შესახებ საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია არ წარმოადგენს სამედიცინო რჩევას. თქვენი მოხერხებულობისთვის, თქვენ ნახავთ ვებგვერდების ბმულებს და ინფორმაციის სხვა წყაროებს. საიტები და მასში მოცემული ინფორმაცია არ არის გამოქვეყნებული ჩვენს ან ვინმეს მიერ ჩვენი სახელით და ORCA MEDICAL არ იღებს პასუხისმგებლობას მათზე.
  7. საიტზე აღწერილი ან ნაჩვენები პროდუქტების მახასიათებლები, მოდელები, დიზაინი, ფერები ან გარეგნობა, მათ შორის საიტზე შეტანილი პროდუქტის ნებისმიერი სურათი ან პრეზენტაცია, მხოლოდ საილუსტრაციო მიზნებისთვისაა, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული.
  8. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

 

საიტზე ნაჩვენები პროდუქციის შესახებ ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ კომპანიის მომხმარებელთა მომსახურებას ელექტრონული ფოსტით info@Orcamedical.ge ან ტელეფონით +995 595506876, ორშაბათი-ხუთშაბათი 09:00-17:00