1. გამოყენების ეს პირობები წარმოადგენს სავალდებულო იურიდიულ ხელშეკრულებას თქვენს, როგორც საიტის მომხმარებელს (შემდგომში: “მომხმარებელი”) და კომპანიას შორის. ამ რეგულაციების დებულებები ვრცელდება თქვენს მიერ საიტის მიერ გაკეთებულ ნებისმიერ გამოყენებაზე და საიტის საშუალებით თქვენს მიერ განხორციელებულ ნებისმიერ შესყიდვაზე, გთხოვთ, წაიკითხოთ ეს რეგულაციები სრულად და ფრთხილად. რეგულაციებისა და სექციების სათაურები მხოლოდ მოხერხებულობისთვისაა.
 2. საიტის დათვალიერება ან/და მასზე შემოთავაზებული პროდუქციის შეძენა წარმოადგენს თქვენს თანხმობას მიიღოს და იმოქმედოს რეგულაციების შესაბამისად. თუ არ ეთანხმებით წინამდებარე წესებსა და პირობებს, გთხოვთ, არ გამოიყენოთ ვებ-გვერდი.
 3. კომპანიას უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს შეცვალოს, გააუქმოს ან/და შეცვალოს სადამფუძნებლო სტატიები თავისი შეხედულებისამებრ და ნებისმიერი კანონის დებულების შესაბამისად. გამოყენების პირობების დებულებებსა და საიტზე არსებული სხვა შინაარსის დებულებებს შორის წინააღმდეგობის ნებისმიერ შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება გამოყენების პირობების დებულებებს.
 1. საიტის გამოყენება
 2. ვებ-გვერდის გამოყენება განკუთვნილია მხოლოდ კერძო და პირადი მიზნებისთვის და არ არის განკუთვნილი საბითუმო გაყიდვისთვის. აკრძალულია საიტის გამოყენება მესამე პირისთვის პროდუქციის განაწილების მიზნით ან/და საიტის საშუალებით შეძენილი პროდუქციის გაყიდვასთან დაკავშირებით ნებისმიერი ბიზნესის წარმართვის მიზნით.
 3. “სამედიცინო” იტოვებს უფლებას შეზღუდოს თითოეული პროდუქტის ერთეულების რაოდენობა, რომელთა შეძენაც თითოეულ მომხმარებელს შეუძლია სხვადასხვა პროდუქტისგან, შეკვეთის საიტზე განთავსებისას
 4. ეჭვის თავიდან ასაცილებლად, განმარტებულია, რომ ზემოთ აღწერილი შეზღუდვები ასევე ვრცელდება საიტზე გაყიდულ ნებისმიერ პროდუქტზე, როგორც საიტზე სპეციალური აქციის ან გაყიდვის ნაწილი.
 5. გარდა ამისა, ORCA MEDICAL იტოვებს უფლებას შეზღუდოს, თავიდან აიცილოს ან/და გააუქმოს შეკვეთები და შესყიდვები, რომლებიც კომპანიას თავისი შეხედულებისამებრ მიაჩნია, რომ იმ პირობებში, როდესაც ისინი განკუთვნილია კომერციული მიზნებისთვის და არა პირადი სარგებლობისთვის; ისეთად: ერთი და იგივე მომხმარებლის მიერ ერთი და იგივე პროდუქტის შესყიდვების სერია და/ან იმავე მისამართზე და/ან ხშირად ან/და შესყიდვებზე ერთმანეთთან ახლოს და ა.შ.; როდესაც საერთო ჯამში შეიძინა პროდუქციის დასაშვები რაოდენობა.
 6. ORCA MEDICAL იტოვებს უფლებას შეცვალოს პოლიტიკა, რომელიც ზღუდავს ზემოთ აღწერილი ერთეულების რაოდენობას დროდადრო, ყველა მისი ერთადერთი და სრული შეხედულებისამებრ.
 1. მიწოდების ვადები
 2. როგორც წესი, მიწოდების სავარაუდო დრო 2-7 სამუშაო დღეა, მაგრამ გარკვეული ნივთებით ჩვენ შეგვიძლია შეკვეთის მიწოდება იმავე დღეს ან მეორე დღეს.
 3. მიწოდების ეს დრო არის შეკვეთის დადასტურების მომენტიდან და კომპანიის სამუშაო საათებში. იმ ადგილებში, სადაც “შორს” ცენტრალური რეგიონიდან, სადაც ჩვენი კურიერები იშვიათად ჩამოდიან, მიწოდების მითითებულ დროს შეიძლება იყოს 1-2 დამატებითი სამუშაო დღის მიწოდების შეფერხება.
 1. პროდუქტის დეფიციტის შემთხვევაში ამ საიტზე ნაჩვენები პროდუქტი დაუყოვნებლივ არ შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი, ბრძანება დასრულდება მხოლოდ პროდუქციის მიღებისთანავე, ხოლო მიწოდება განხორციელდება ამ თარიღიდან 48 საათის განმავლობაში.

 

 1. შეძენის დასრულება

ნასყიდობის ოპერაცია დამტკიცდება მხოლოდ საკრედიტო ბარათის კომპანიისგან გარიგების დადასტურების მიღებისთანავე, რომლის მეშვეობითაც გადახდილი იქნა განხილვა. სანამ საკრედიტო კომპანიისგან დამტკიცება არ მიიღება, მყიდველის მიერ შესყიდვის მოქმედების მოქმედების ძალა არ იქნება.

 1. მომხმარებლის დაბლოკვა და/ან შეკვეთის გაუქმება

კომპანიას უფლება აქვს, თავისი შეხედულებისამებრ გააუქმოს ნებისმიერი შეკვეთა ან/და ხელი შეუშალოს მომხმარებელს საიტის ან/და პროდუქციის შეძენაში საიტზე, მისი დაბლოკვით, მათ შორის, (და დაკითხვის გარეშე) რომელიმე შემდეგ შემთხვევაში:

 • მომხმარებელმა ჩაიდინა უკანონო ქმედება ან/და დაარღვია კანონის დებულებები და/ან დაარღვია ამ გამოყენების პირობების რომელიმე პირობა.
 • მომხმარებელმა ჩაიდინა ქმედება ან უმოქმედობა, რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს კომპანიას ან/და ნებისმიერი პირისთვის, რომელიც მოქმედებს მისი სახელით ან/და ვებგვერდის ან/და ნებისმიერი მესამე პირის სათანადო ოპერირებით.
 • რეგისტრაციის დროს და/ან ამის შემდეგ მომხმარებელმა მოგვაწოდა არასწორი ან/და შეცდომაში შემყვანი დეტალები.
 • პროდუქტის აღწერილობაში შეცდომის შემთხვევაში ან / და მისი ფასი.
 • თუ აღმოჩნდება, რომ ჯავშნის შესრულება მოიცავდა უკანონო ქმედების შესრულებას ან რეგულაციების პირობების საწინააღმდეგოდ.

შეკვეთის გაუქმების შესახებ შეტყობინება მომხმარებელს შეიძლება გადაეცეს ტელეფონით ან/და წერილობით კომპანიის მიერ განახლებულ ელექტრონულ მისამართზე, კომპანიის შეხედულებისამებრ.

 1. დროებითი/მუდმივი მარაგის ნაკლებობა

მომხმარებელი იცის და ეთანხმება, რომ მიუხედავად კომპანიის ძალისხმევისა, უზრუნველყოს, რომ საიტი ყოველთვის განახლებული იყოს, ზოგჯერ შესაძლებელია, რომ საიტზე არსებული გარკვეული პროდუქტები არ იყოს მარაგი კომპანიასთან და კომპანია არ იძლევა გარანტიას, რომ კონკრეტული პროდუქტი ყოველთვის საწყობშია. კომპანია ყოველთვის არ იძლევა საკმარისი ინვენტარის არსებობას და არ უნდა დაეყრდნოს.

 

 1. პროდუქტის დაბრუნების პოლიტიკა

პროდუქტის დაბრუნება შესაძლებელი იქნება პროდუქტის მიღების დღიდან 14 დღემდე ან გარიგების დეტალების შეჯამების დოკუმენტიდან, რომელიც მოგვიანებით არის და მიიღებს სრულ ანაზღაურებას, თუ პროდუქტი დაუბრუნდა თავდაპირველ შეფუთვაში და არ იყო ხელშესახები გაუარესება პროდუქტში და არ გაკეთებულა პროდუქტი.

თანხის დაბრუნება მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტი 50 ლარზე მეტი ღირს. დაბრუნებული პროდუქტის ანაზღაურება არ იქნება სრულყოფილი და მომხმარებელს ეკისრება გაუქმების საფასური პროდუქტის ღირებულების 5% ან მინიმუმ 210 ლარი – რაც უფრო დაბალია კანონის შესაბამისად.

საკრედიტო ბარათის ოპერაციები – კანონის შესაბამისად გაუქმების საკომისიოზე დამატებით 2.5%- ის საკლირინგო მოსაკრებლის გაუქმების დამატებითი საკომისიო შეიძლება იყოს.

თუ საჭიროა, რომ კომპანიამ შეაგროვოს პროდუქტი, მომხმარებელს ჩამოეჭრება დამატებითი გადაზიდვის საფასური გაუქმების საფასურისთვის 300 ლარის ოდენობით, დღგ-ს ჩათვლით, პროდუქციის შეგროვების ადგილმდებარეობის მიხედვით. ამ შემთხვევაში, თანხის დაბრუნება მოხდება პროდუქტის მთლიანობისა და მისი შეფუთვის შემოწმების შემდეგ და არა უგვიანეს 5 სამუშაო დღისა.

არ არის გამორიცხული, რომ ნებისმიერი სახის პროდუქცია დაუბრუნდეს ან/და იწარმოოს ან/და შეიძინოს განსაკუთრებით მომხმარებლისთვის ან მისი ზომების მიხედვით ან/და სპეციალური მოთხოვნების შესაბამისად

 

როგორ დავბრუნდეთ

განხილვის დაბრუნება ნაკლები გაუქმების საკომისიო განხორციელდება გარიგების გაუქმების თარიღთან ახლოს, პროდუქტის დაბრუნების გათვალისწინებით, როგორც ზემოთ აღინიშნა და არაუგვიანეს შვიდი სამუშაო დღისა. თუ გადახდა ხორციელდება ნაღდი ანგარიშსწორებით ან ჩეკით, თანხის დაბრუნება, გაუქმების ნაკლები საკომისიო, განხორციელდება ნაღდი ანგარიშსწორებით ან ნაღდი ჩეკით ან საბანკო გადარიცხვით გარიგების გაუქმების დროს.

თუ გადახდა განხორციელდა საკრედიტო ბარათით, გადასახადი გაუქმდება კომპანიის მიერ მომხმარებლის საკრედიტო ბარათის კომპანიის შეტყობინებით გარიგების გაუქმების შესახებ ნაკლები გაუქმების საფასურის შესახებ.

 

 

პროდუქტის გაცვლის პოლიტიკა

პროდუქტის ჩანაცვლება შესაძლებელი იქნება პროდუქტის მიღების დღიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში ან გარიგების დეტალების შეჯამების დოკუმენტიდან, თუ პროდუქტში არ ყოფილა ხელშესახები გაუარესება და პროდუქტის გამოყენება არ გაკეთებულა.

შეუძლებელი იქნება ნებისმიერი სახის პროდუქტის დაბრუნება ან გაცვლა, რომელიც გამოყენებული იყო ან/და დაუკავშირდა მომხმარებლის ორგანოს ან/და არა თავდაპირველ შეფუთვაში ან/და წარმოებული ან/და იმპორტირებული, განსაკუთრებით მომხმარებლისთვის ან მისი ზომების მიხედვით ან სპეციალური მოთხოვნებით ან/და დაკარგული (მალფუჭებადი) პროდუქტებით.

 

 1. პროდუქციის მიწოდების გაუქმება
 2. თუ ORCA MEDICAL– სთვის ნათელი გახდება, რომ მას არ შეუძლია პროდუქციის მიწოდება მყიდველისთვის მის საცხოვრებელ ადგილზე, იმ გარემოებების გამო, რომლებიც არ შეიძლებოდა განჭვრიტა, ORCA MEDICAL უფლებამოსილია გააუქმოს შესყიდვის გარიგება ნებისმიერ დროს, სანამ პროდუქტი არ მიეწოდება მყიდველს.
 3. თუ გარიგება გაუქმდა, როგორც ზემოთ აღინიშნა, ORCA MEDICAL დააბრუნებს მყიდველს მის მიერ გადახდილი სრული განხილვა (გადახდის შემთხვევაში) და/ან გააუქმებს საკრედიტო ბარათის გადასახადს და მყიდველს არ ექნება უფლება რაიმე კომპენსაცია გააუქმოს ტრანზაქციის გაუქმებისთვის.
 4. ინფორმაცია საიტზე
 5. ვებგვერდი შეიცავს ინფორმაციას, რომელიც გამოქვეყნებულია ORCA MEDICAL და/ან მომწოდებლების და/ან მასთან მომუშავე სუბიექტების მიერ, როგორიცაა სტატიები, სტატიები, პუბლიკაციები.
 6. მედიცინის, მედიკამენტების და სამედიცინო და მედიკამენტური მკურნალობის შესახებ საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია არ წარმოადგენს სამედიცინო რჩევას. თქვენი მოხერხებულობისთვის, თქვენ ნახავთ ვებგვერდების ბმულებს და ინფორმაციის სხვა წყაროებს. საიტები და მასში მოცემული ინფორმაცია არ არის გამოქვეყნებული ჩვენს ან ვინმეს მიერ ჩვენი სახელით და ORCA MEDICAL არ იღებს პასუხისმგებლობას მათზე.
 7. საიტზე აღწერილი ან ნაჩვენები პროდუქტების მახასიათებლები, მოდელები, დიზაინი, ფერები ან გარეგნობა, მათ შორის საიტზე შეტანილი პროდუქტის ნებისმიერი სურათი ან პრეზენტაცია, მხოლოდ საილუსტრაციო მიზნებისთვისაა, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული.
 8. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ვებ-გვერდის გამოყენება ექვემდებარება ვებ-გვერდის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

 1. ORCA MEDICAL მოქმედებს კონფიდენციალურობის კანონის დაცვის დებულებების შესაბამისად. მომსახურებების უზრუნველსაყოფად, კომპანიამ უნდა შეაგროვოს “პერსონალური ინფორმაცია” ან “ინფორმაცია” თქვენს შესახებ (კანონით დადგენილი წესით). წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა აღწერს თქვენს შესახებ შეგროვებული ინფორმაციის ტიპებს, იმ მიზნებს, რისთვისაც შეგროვდება ინფორმაცია და მისი გამოყენება, მხარეები, რომლებთანაც კომპანია იზიარებს ინფორმაციას და ინფორმაციის დაცვის წესს.
 2. თქვენ არ გაქვთ კანონიერი ვალდებულება გაამჟღავნოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია.

.3. კომპანია არ გამოიყენებს მომხმარებლის დეტალებს და/ან დეტალებს, რომლებიც დაკავშირებულია და/ან გამომდინარეობს თქვენი საქმიანობიდან საიტზე, გარდა ამ პოლიტიკაში მითითებული შემთხვევებისა. საიტის დათვალიერებისას და ვებგვერდის მომსახურებების გამოყენებით, თქვენ აცხადებთ, რომ თქვენ იცით და ეთანხმებით, რომ კომპანია შეაგროვებს თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას და გამოიყენებს ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას:

* კომპანიის პროდუქტებზე შეკვეთის გაფორმებისას, თქვენ მოგეთხოვებათ კომპანიას მიაწოდოთ საიდენტიფიკაციო მონაცემები, როგორიცაა სახელი, მისამართი, ტელეფონი, გადახდის დეტალები, ასევე იმ ნივთების შეკვეთა, რომელთა შეკვეთაც გსურთ. კომპანია დაზოგავს თქვენი შეკვეთის ისტორიას შეკვეთის სისტემაში გაუმართაობის დაზუსტებისა და მართვის მიზნით.

 

(* კომპანიას შეიძლება მოეთხოვოს კანონით ან/და კომპეტენტური ორგანოს მოთხოვნით მიაწოდოს თქვენთვის მოწოდებული ინფორმაცია;

(* კომპანიას შეუძლია ისარგებლოს თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გამოყენებით, რათა თავიდან აიცილოს ვებ-გვერდის ან/და კომპანიის სერვისების არაავტორიზებული ან უკანონო გამოყენება;

(h) კომპანია გამოიყენებს თქვენს საკონტაქტო ინფორმაციას მომხმარებელთან კომუნიკაციის მიზნით, მათ შორის მომსახურების შეტყობინებების გაგზავნის მიზნით.

(*) ინფორმაციის გაზიარება მესამე პირებთან მომსახურების გაწევის მიზნით: კომპანიამ შეიძლება გაამჟღავნოს თქვენი პირადი ინფორმაცია შემდეგ მხარეებს, ამ მხარეთა ვალდებულების გათვალისწინებით, შეასრულონ კანონის დებულებები და დაიცვან თქვენი პერსონალური ინფორმაცია: კომპიუტერული ინფრასტრუქტურის პროვაიდერებს მონაცემთა შენახვისა და სარეზერვო მიზნით და დამატებითი ფუნქციებისა და მომსახურების განვითარების სამუშაოების განხორციელების მიზნით საიტი; მომწოდებლებს, რომლებიც ამარაგებენ თქვენს მიერ შეკვეთილ პროდუქტებს, მათ შორის გადაზიდვის კომპანიებს თქვენი საცხოვრებელი ადგილის შეკვეთის გადაზიდვის მიზნით; საკრედიტო ბარათი და საბარათე კომპანიების გასუფთავება გადახდების განხორციელების მიზნით; სხვა მხარეებს, რომლებიც ეხმარებიან კომპანიას ასეთი სერვისების მიწოდებაში. გარდა ამისა, კომპანიას უფლება აქვს, თავისი საქმიანობის განხორციელების მიზნით გადასცეს მომხმარებელთა ინფორმაცია კომპანიის ან/და მაკონტროლებელი აქციონერის, აგრეთვე მისი კონსულტანტების მიერ მცნებ სხვადასხვა კომპანიას შორის.

13.4. კომპანია ინფორმაციას მხოლოდ მისი თანამშრომლის ან/და მომწოდებლების მიერ ინფორმაციის მიღების საშუალებას მისცემს, რომელთაც ესაჭიროებათ ინფორმაცია მომსახურების გაწევის მიზნით და ნებისმიერი კანონის შესაბამისად.

13.5. მომხმარებელი აცნობიერებს და ამით თანახმაა, რომ საიტზე რეგისტრაციის დროს კომპანიისთვის მიწოდებული ყველა დეტალი ან/და მისი საქმიანობიდან გამომდინარე, მათ შორის, მომხმარებლის მიერ დათვალიერების დროს შეგროვებული ინფორმაციის ჩათვლით, ინახება კომპანიის ან/და კომპანიის მომწოდებლების მონაცემთა ბაზებში, რომლებიც ოპერირებენ კომპანიის საიტს.

 

13.7. კომპანია უფლებამოსილია გამოიყენოს მომხმარებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის არაიდენტიფიცირება სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავების, საიტის გამოყენების ნიმუშების შესწავლის, საიტისა და მომსახურების გაუმჯობესებისა და შენარჩუნების მიზნით, აგრეთვე სხვა პირებისთვის ასეთი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით.

13.8. მომხმარებელი თანახმაა კომპანიისგან მიიღოს რეკლამები ან/და მარკეტინგული ინფორმაცია და ის უფლებას აძლევს კომპანიას გაუგზავნოს მას ნებისმიერი კომუნიკაციის საშუალებით, კომპანიის შეხედულებისამებრ, შეტყობინებები მისი საქმიანობის ან/და საიტის საქმიანობის ან/და სხვა საიტების საქმიანობის შესახებ იმ ჯგუფისგან, რომელსაც კომპანია ეკუთვნის.

13.9. შეთანხმებულია, რომ მომხმარებელს უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს კომპანიის მარკეტინგული გზავნილების მიმღებთა საფოსტო სიიდან ამოღება, ამ შემთხვევაში კომუნიკაციების შესახებ კანონში მითითებული რეკლამის სახით რეკლამის არცერთი შეტყობინება არ არის მითითებული.

13.10. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას, შეინახოს თავისი პირადი მომხმარებლის სახელი და პაროლი საიტზე შესასვლელად და კონფიდენციალურად გამოიყენოს იგი. მომხმარებლის სახელი და პირადი პაროლი მხოლოდ პირადი გამოყენებისთვისაა. არავითარ შემთხვევაში კომპანია არ არის პასუხისმგებელი კონფიდენციალურობის ან/და სხვა სახის დარღვევის ან/და რაიმე სახის დაზიანების დარღვევაზე, რომელიც გამოწვეულია მომხმარებლის სახელისა და პირადი პაროლის არაავტორიზებული გამოყენების გამო, მათ შორის, მესამე პირისთვის გადაცემის გამო. გარდა ამისა, თქვენ ხართ პასუხისმგებელი კომპანიის ელ.ფოსტის მისამართზე info@orcamedical.ge შეტყობინებაზე, თუ ეჭვი გეპარებათ, რომ თქვენი მომხმარებლის სახელისა და პირადი პაროლის არაავტორიზებული გამოყენება განხორციელდა ისე, რომ კომპანიამ შეძლოს ამის მოგვარება.

. ქუქი-ჩანაწერები

14.1. საიტი იყენებს “ქუქი-ფაილებს” მიმდინარე და გამართული მუშაობისთვის, მათ შორის, საიტის გამოყენების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების შესაგროვებლად, დეტალების გადამოწმებისთვის, საიტის თქვენს პერსონალურ პრეფერენციებთან ადაპტირებისა და ინფორმაციის უსაფრთხოების მიზნით. თანამედროვე ბრაუზერები მოიცავს ქუქი-ფაილების მიღების თავიდან აცილების ვარიანტს. თუ არ იცით როგორ გააკეთოთ ეს, გთხოვთ შეამოწმოთ ბრაუზერის დახმარების ფაილი, რომელსაც იყენებთ. შესაძლებელია, რომ ზოგიერთი რეკლამა, რომელსაც თქვენ ხედავთ საიტის მონახულებისას, მოდის მესამე მხარის სერვერებიდან, რომლებიც მართავენ სარეკლამო სისტემას საიტზე. რეკლამების მენეჯმენტი მოითხოვს, რომ ამ კომპანიებმა განათავსონ ქუქი-ფაილები თქვენს კომპიუტერში და განათავსონ ვებ შუქურები რეკლამებში (შემდგომში : “ქუქი-ფაილები”). ქუქი-ფაილების როლი არის ინფორმაციის შეგროვება ვებსაიტების ნახვისა და გამოყენების შესახებ, სადაც არის რეკლამა და რეკლამები, რომლებზეც თქვენ გამოავლინეთ და დააწკაპუნეთ. შეგროვებული ინფორმაცია ცდილობს თქვენთვის წარმოდგენილი რეკლამების ადაპტირებას თქვენთვის საინტერესო თემებზე.

14.2. თუ არ გსურთ ქუქი-ფაილების მიღება, ამის თავიდან აცილება შეგიძლიათ თქვენს მიერ გამოყენებულ ბრაუზერში პარამეტრების შეცვლით. ამისათვის გამოიყენეთ ბრაუზერის დახმარების ფაილი. თქვენ შეგიძლიათ წაშალოთ ქუქი – ფაილები თქვენს კომპიუტერში ნებისმიერ დროს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ამის გაკეთება შეგიძლიათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დარწმუნებული ხართ, რომ არ გსურთ საიტზე განთავსებული რეკლამების მორგება თქვენს პრეფერენციებზე. ასევე შესაძლებელია, რომ ქუქი-ფაილების გამორთვამ შეიძლება გამოიწვიოს თქვენ ვერ გამოიყენოთ ზოგიერთი სერვისი და ფუნქცია სხვა ვებსაიტებზე.

14.3. ამ კომპანიების მიერ ქუქი-ფაილების გამოყენება ექვემდებარება მათ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. Google-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკისთვის იხილეთ: http://www.google.com/intl/en/privacy. თქვენ მიერ საიტის გამოყენება მიუთითებს თქვენს თანხმობაზე Google cookie-ფაილების ინსტალაციაზე, რამდენადაც Google ქუქი-ფაილები არ არის დაინსტალირებული თქვენს კომპიუტერში, ასევე ინფორმაციის გამოყენებაზე, როგორც ზემოთ აღინიშნა.

 

 1. მოხმარების პირობების დამტკიცება

შეძენის განხორციელებისას მომხმარებელი აცხადებს, რომ მან იცის საიტის რეგულაციები და წესები, რომლებიც გამოიყენება პროდუქციის შეძენაზე სამედიცინო ვებსაიტის საშუალებით. გარდა ამისა, მომხმარებელი აცხადებს, რომ იგი იცნობს ამ წესებს, ეთანხმება მათ განაცხადს შესყიდვის მოქმედებაზე და რომ მას ან/და ვინმეს მისი სახელით არ ექნება პრეტენზია ან/და პრეტენზია ან / და მოთხოვნა ORCA MEDICAL ან /და საიტის ოპერატორების ან/და ვინმეს სახელით, გარდა იმ პრეტენზიებისა, რომლებიც დაკავშირებულია ORCA MEDICAL ან/და საიტის ოპერატორების ვალდებულებების დარღვევასთან ამ რეგულაციების შესაბამისად.

 1. უფლებები საიტზე

17.1. ყველა უფლება საიტზე განთავსებულ შინაარსებსა და სურათებში, რომელიც წარმოიშობა კომპანიიდან ან/და მისი სახელით ან/და გადაეცემა მას, მათ შორის საავტორო უფლებებს, განაწილების უფლებებს და ნებისმიერ სხვა ინტელექტუალურ საკუთრებას, სრულად ეკუთვნის კომპანიას. ზემოაღნიშნულიდან გაუქმების გარეშე, საიტის დიზაინის ყველა უფლება და საიტზე შინაარსის დამუშავებისა და პრეზენტაციის წესით სრულად ეკუთვნის კომპანიას.

17.2. საიტის შინაარსი განკუთვნილია მხოლოდ მომხმარებლის პირადი გამოყენებისთვის და არ შეიძლება გამოყენებულ იქეს სხვა მიზნით, მათ შორის კომერციული სარგებლობისთვის. აკრძალულია საიტის ნებისმიერი შინაარსის კოპირება ან/და რეპროდუცირება ან/და კოპირება ან/და დაბეჭდვა ნებისმიერი ფორმით გასავრცელებლად ან/და გამოსაქვეყნებლად, გარდა კომპანიის წერილობითი და დროული თანხმობისა.

17.3. ვებ-გვერდზე განთავსებული სავაჭრო ნიშნები კომპანიის ერთადერთი საკუთრებაა. ნებისმიერი რეკლამის განმთავსებლის სახელით საიტზე ნაჩვენები სავაჭრო ნიშნები მხოლოდ ასეთი რეკლამის განმთავსებლების საკუთრებაა. აკრძალულია სასაქონლო ნიშნების გამოყენება მათი მფლობელების წერილობითი თანხმობის გარეშე, წინასწარ და წინასწარ. აკრძალულია საიტის შინაარსის ჩვენება ნებისმიერი ფორმით, მათ შორის ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფის, მოწყობილობის, აქსესუარის ან საკომუნიკაციო პროტოკოლის საშუალებით, რომელიც ცვლის მის დიზაინს ან ფუნქციას ან ართმევს მათ რაიმე მახასიათებელს ან ინფორმაციას.

17.4. კომპანიას უფლება აქვს, თავისი შეხედულებისამებრ დაბლოკოს ან/და გააუქმოს დაუყოვნებლივ, შეზღუდული ან შეუზღუდავი ვადით, მომხმარებლის მიერ ნებისმიერი სახის წვდომა ან/და საიტის ნებისმიერი შინაარსის წვდომა, მიზეზის ან ახსნა-განმარტების გარეშე. მომხმარებელს არ მიეცემა უფლება ხელახლა დარეგისტრირდეს საიტზე სხვა მომხმარებლის სახელით, თუ კომპანია გადაწყვეტს მის დაბლოკვას.

 1. Პასაგებლობის შეზღუდვა

18.1. მედიკამენტების, საკვები დანამატების ან სამედიცინო პრეპარატების ნებისმიერი მკურნალობა და გამოყენება მოითხოვს დამსწრე ექიმთან კონსულტაციას მკურნალობის დაწყებამდე და მის დროსაც კი. გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ თითოეულ პროდუქტზე მიმაგრებული სამომხმარებლო ბროშურა. არასასურველი გვერდითი ეფექტების შემთხვევაში, შეწყვიტეთ ამ პროდუქტის გამოყენება და დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით ექიმს. კომპანია არ აიღებს პასუხისმგებლობას მომხმარებლისთვის ზიანის მიყენებაზე ნარკოტიკების, საკვები დანამატების ან სამედიცინო მომზადებისგან ექიმის დანიშნულების ან/და სამკურნალო მონახაზის შესაბამისად, რომელიც მომხმარებელს გადაეცემა სამკურნალო სამედიცინო პირის მიერ. გარდა ამისა, კომპანია არ აიღებს პასუხისმგებლობას მომხმარებლის მიერ ნარკოტიკების, საკვები დანამატების ან სამედიცინო პრეპარატების გამოყენებაზე, გარდა დამკვლეველი მხარის მითითებებისა და/ან მომხმარებლისთვის მიცემული ფარმაცევტის რჩევის შესაბამისად.

18.2. საიტზე განთავსებული პროდუქციის შესახებ ყველა ინფორმაციას მხოლოდ მწარმოებელი ან/და იმპორტიორი ან/და მარკეტერები აწვდიან და სწორია კომპანიისთვის მიწოდების თარიღის მდგომარეობით. ამ ინფორმაციაზე კომპანია არ არის პასუხისმგებელი. უფრო მეტიც, სხვადასხვა შეზღუდვების გამო, გამოქვეყნებული ინფორმაცია ნაწილობრივია. ამიტომ, გამოყენებამდე მომხმარებელმა ყურადღებით უნდა წაიკითხოს თავად პროდუქტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის ან/და გაფრთხილებების დეტალები, მათ შორის ალერგენების, ინგრედიენტებისა და კვების ნიშნის შესახებ პაკეტში გამოქვეყნებული მონაცემების ჩათვლით და ა.შ. გარდა ამისა, გამოყენებამდე, თითოეულ მომხმარებელს მოეთხოვება გადაამოწმოს საიტზე ჩამოთვლილი პროდუქტის მნიშვნელობები და თავად პროდუქტის კომპონენტები.

18.3. საიტზე გაყიდული პროდუქციის გამოყენება და მოხმარება მომხმარებლის რისკის ქვეშაა.

მიუხედავად ყველაფრისა, რაც ამ რეგულაციებშია მითითებული, ORCA MEDICAL– ის მთლიანი პასუხისმგებლობა ნებისმიერი მომხმარებლისთვის მიყენებული ზიანისთვის შემოიფარგლება იმ პროდუქტის ფასით, რომელიც არის მიზეზი, რომელმაც დააწესა ასეთი პასუხისმგებლობა.

 1. იურისდიქცია

ამ დებულების დებულებები რეგულირდება საქართველოს სახელმწიფოს კანონებით.

 1. მომხმარებელთა მომსახურება

საიტზე ნაჩვენები პროდუქციის შესახებ ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ კომპანიის მომხმარებელთა მომსახურებას ელექტრონული ფოსტით info@Orcamedical.ge ან ტელეფონით +995 595506876, ორშაბათი-ხუთშაბათი 09:00-17:00