CSA – ძილის ცენტრალური აპნოე (CSA) ან ძილის ცენტრალური აპნოეს სინდრომი (CSAS), არის ეძინასთან დაკავშირებული აშლილობა, რომელიც ხასიათდება სუნთქვის ძალისხმევის შემცირებით ან არარსებობით, ხშირად გრძელდება 10-დან 30 წამამდე, ხდება წყვეტილი ან ციკლურად. ამ მდგომარეობას, როგორც წესი, თან ახლავს სისხლში ჟანგბადის გაჯერების შემცირება. CSA ხშირად წარმოიქმნება არასტაბილურობისგან სხეულის უკუკავშირის მექანიზმებში, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან სუნთქვის რეგულირებაზე.

CSA გამოვლენა – ძილის ცენტრალური აპნოეს (CSA) გამოვლენა არის მოწინავე ტექნოლოგია, რომელიც იყენებს იძულებითი რხევების ტექნიკას (FOT) იმის დასადგენად, ღიაა თუ არა პაციენტის სასუნთქი გზა აპნოეს დროს.

FOT – იძულებითი oscillation ტექნიკა (FOT) არის მეთოდი, რათა დაახასიათოს რესპირატორული სისტემის მექანიკური თვისებები სიხშირეების ფართო სპექტრზე.

განსხვავება ძილის ცენტრალურ აპნოესა (CSA) და ძილის ობსტრუქციულ აპნოეს (OSA) შორის:

ძილის ცენტრალური აპნოე (CSA) ხდება იმის გამო, რომ ტვინი არ აგზავნის სათანადო სიგნალებს კუნთებზე, რომლებიც აკონტროლებენ სუნთქვას. ეს მდგომარეობა განსხვავდება ძილის ობსტრუქციული აპნოესგან (OSA), რომელშიც სუნთქვა ჩერდება, რადგან ყელის კუნთები მოდუნდება და ბლოკავს სასუნთქი გზებს. ძილის ცენტრალური აპნოე ნაკლებად ხშირია, ვიდრე ძილის ობსტრუქციული აპნოე.

BiPAP მანქანის რეჟიმების ტიპები

IPAP – ინსპირაციული დადებითი სასუნთქი გზების წნევა

EPAP – ექსპირატორული დადებითი სასუნთქი გზების წნევა

BiPAP მანქანებში, სხვადასხვა რეჟიმია გათვალისწინებული, რათა დაეხმაროს პაციენტებს სუნთქვაში.

ზოგადად რომ ვთქვათ, BiPAP მანქანები შეიძლება დაიყოს ორ ტიპად სხვადასხვა რეჟიმის მიხედვით, ერთი ტიპის BiPAP CPAP რეჟიმით, S რეჟიმით, T რეჟიმით, S / T რეჟიმით და სხვა ტიპის BiPAP CPAP, S, Auto S რეჟიმით. მოდით, უფრო ახლოს გავეცნოთ რას წარმოადგენს ეს ნიმუშები.

სიპაპ (CPAP) რეჟიმი

ბიპაპ (BiPAP) მანქანას შეუძლია იმუშაოს მხოლოდ უწყვეტი დადებითი სასუნთქი გზების ზეწოლის ქვეშ და შეამციროს წნევა ამოღებისას. EPAP და IPAP- ის პარამეტრები არ არსებობს.

S რეჟიმი

S რეჟიმი: სპონტანური რეჟიმი. პაციენტი იწვევს BiPAP აპარატის სუნთქვას, ხოლო საჭიროა IPAP მნიშვნელობის და EPAP მნიშვნელობის დაყენება. BiPAP არ მუშაობს, თუ პაციენტი არ იწყებს სუნთქვას. ანუ, BiPAP აპარატის წნევის ზრდა და დაცემა უნდა გააკონტროლონ პაციენტებმა, რაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის “ადამიანზე ორიენტირებული მანქანა”.

როდესაც პაციენტი იწყებს სუნთქვას და S- რეჟიმი BiPAP მანქანა გრძნობს ინსპირატორულ ჰაერის ნაკადს, მანქანა იწყებს წნევის გაზრდას, რათა დაეხმაროს პაციენტს საკმარისი ჰაერის სუნთქვაში უფრო მაღალი წნევის საშუალებით. როდესაც პაციენტი იწყებს ამოღებას, ვენტილატორი ამცირებს წნევას, რაც პაციენტს უადვილებს გამონაბოლქვი გაზის ამოღებას ფილტვებიდან.

S- რეჟიმის გამოყენება მოითხოვს პაციენტს დამოუკიდებლად სუნთქვის უნარი. თუ პაციენტის სუნთქვა არ არის კარგი, მანქანა არ შეიძლება გამოიწვიოს მუშაობა. ყველა BiPAP აპარატს აქვს CPAP რეჟიმი და S რეჟიმი. რა არის Auto S, T და S / T მოდელი?

ავტო ს

Auto S რეჟიმი უფრო ინტელექტუალურია, ვიდრე პირველი ორი რეჟიმი.

თუ მომხმარებელი წინასწარ ადგენს EPAP მინიმალურ მნიშვნელობას და IPAP– ის მაქსიმალურ მნიშვნელობას, აპარატის მიერ მოწოდებული ინსპირაციული წნევა ინტელექტუალურად დარეგულირდება ორ მნიშვნელობას შორის აპნოეს ან ჰიპოპნოეს მოვლენების რაოდენობის მიხედვით გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ექსპირატორული წნევა და ინსპირაციული წნევა სინქრონულად რეგულირდება და წნევის სხვაობა უცვლელი რჩება. დაბალი ექსპირატორული წინააღმდეგობის გამო, ეს რეჟიმი შესაფერისია მაღალი წნევის მქონე მომხმარებლებისთვის, ხოლო Auto S რეჟიმი შესაფერისია მძიმე ხვრინვისა და სიმსუქნის მქონე პაციენტებისთვის.

დროული რეჟიმი

ამ რეჟიმში, BiPAP მანქანას შეუძლია ავტომატურად იმუშაოს, ასე რომ ეს რეჟიმი შესაფერისია იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც არ შეუძლიათ საკუთარი თავის სუნთქვა.

S / T რეჟიმი

სინამდვილეში, ეს არის S რეჟიმის და T რეჟიმის კომბინაცია, ხოლო S / T რეჟიმში, BiPAP მანქანას შეუძლია დააყენოს სარეზერვო სუნთქვის სიხშირე.

მაგალითად, თუ სარეზერვო სუნთქვის სიხშირე დაყენებულია 12/წთ-ზე, BiPAP მანქანა მუშაობს S რეჟიმში, როდესაც პაციენტის სუნთქვის სიხშირე 12-ზე მეტია, ხოლო მანქანა ადამიანის მიერ კონტროლდება. როდესაც პაციენტის სუნთქვის სიხშირე წუთში 12 დარტყმაზე ნაკლებია, მანქანა გამოიწვევს T რეჟიმს (მანქანა-კონტროლირებადი), რათა პაციენტს წუთში 12 დარტყმა მოატაცოს, რათა თავიდან იქნას აცილებული სუნთქვის დაბალი სიხშირე და გამოიწვიოს არასაკმარისი ვენტილაცია.

S/T მოდელი განკუთვნილია ძილის აპნოეს, რესპირატორული უკმარისობის, ფქოდ-ის ნახშირორჟანგის შეკავებით, სიმსუქნით და ჰიპოპნოეს, ჰიპოთერმიით და სხვა დაავადებებით. სუნთქვის უკმარისობისა და ფქოდ-ის დროს, S/T რეჟიმი შექმნილია პაციენტების ვენტილატის, ჰიპოქსიისა და ნახშირორჟანგის შეკავების შესამცირებლად ცუდი ვენტილაციის გამო, რესპირატორული კუნთების დაღლილობის შესამსუბუქებლად და ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად. ამ ფუნქციური რეჟიმების გამო, BiPAP მანქანა ითვლება ყველაზე კომფორტულ არაინვაზიურ ვენტილატორად სახლის გამოყენებისთვის.

Ramp დრო – Ramp დრო არის პერიოდი, რომლის დროსაც თერაპიის წნევა იზრდება დაბალი დაწყების წნევით დადგენილი მკურნალობის წნევამდე.